..a co se děje teď v

Klubu chovatelů
bažantů, okrasného vodního ptactva a holoubků.

  
Výbor klubu:

Laube Zbyněk  -  předseda
Němec Jaroslav   -   místopředseda
Ing. Buřič Karel   -   jednatel + registrátor holoubků
Lachman Robert   -   pokladník-ekonom
Dekoj Jan   -   registrátor hrabavé drůbeže
Jiroušek Jaroslav   -   registrátor okrasného vodního ptactva
Mgr. Soušek Miloslav -   člen výboru

Kontrolní a revizní komise:
Dekoj Libor
Diesner Josef
Šindelíř Josef

Čestní členové klubu:
Livio Zanotto
ZOO Praha 

Koncem roku 2014 měl náš klub přibližně 120 členů.
Z toho cca 115 z naší republiky a zbytek ze zahraničí
(Slovensko,Polsko,Německo,Belgie,Holandsko).

Kontakty na vedení klubu:

Zbyněk Laube, Košice 12,285 04 Uhlířské Janovice
 tel. 327 542 820,
email: aves@mybox.cz

Jaroslav Němec, K Časům 89, Choteč, 533 04 Sezemice
tel. 604 143 533, email: nemec@unet.cz

Robert Lachman, K Safině 559, 149 00 Praha 4 - Hrnčíře

nebo na e-mail:

klub@klub.wz.cz