V noci z 1. na 2. srpna t.r. zemřel náhle náš kamarád,
dlouholetý chovatel okrasné vodní drůbeže, člen našeho klubu
a velký milovník přírody,
pan Josef Konvalina z Chotče.
Pokud jste jej znali, věnujte mu prosím spolu s námi tichou vzpomínku.